Villalån och villa lån

Villalån och villa lån.
Villalån, alltså lån av pengar för att köpa villa är ofta det billigaste sättet att låna pengar. Att låna pengar till att köpa sin villa, eller annan typ av bostad är även en av de vanligaste typerna av lån i Sverige. Det är ofta enklare att få ett lån beviljat när man lånar pengar till en villa. Det beror på att bankerna ser det som en säkerhet när de vet vad pengarna som lånas ska användas till. Villan är en säkerhet som låntagaren har kvar och därför beviljas dessa lån lättare än om man lånar pengar för andra ändamål. Bankerna kräver oftast någon typ av säkerhet för att låna ut pengar. Det kan vara fast eller lös egendom eller i form av borgen. Låntagaren behöver också bedömas ha återbetalningsförmåga. Det beror på att banken inte ska vill riskera att få en kreditförlust om låntagaren inte kan återbetala pengarna som lånas.

Villaköp är för de flesta människor den största investeringen i livet. En stor del av finansieringen sker i regel med lån i någon form. Det finns olika typer av kreditgivare att vända sig till för lån till köp av villa. De vanligaste kreditgivarna vid villaköp är banker och hypoteksinstitut som lämnar lån för detta ändamål. Villkor och förutsättningarna för dessa kreditgivningar skiljer sig åt på flera viktiga punkter.

Villalån delas ofta in två typer av lån, bottenlån och topplån. Bottenlånet ligger normalt på 70 till 90 procent av fastighetens värde eller inköpspriset. På bottenlånet är det ofta mycket låg ränta. Det finns flera skäl till att placera villalån som bottenlån i. Vanligtvis är amorteringstiden, alltså återbetalningstiden längre än för andra typer av lån. Man kan dessutom ofta få det första året amorteringsfritt, vilket bidrar till en lägre månadskostnad. Man ska dock alltid försöka att betala tillbaka lånet så snabbt som möjligt efter sin egen ekonomiska förmåga. Den sammanlagda räntekostnaden blir då lägre. Ett annat skäl till att välja ett bottenlån är att räntesatsen normalt är lägre, eftersom kreditgivaren ser sin egen risk för kreditförlust som lägre.
Topplånet är det lån som tas som inte täcks av bottenlånet när man ska köpa villa. Topplånet har högre ränta än bottenlånet och vanligtvis ska man betala av det lånet på kortare tid än bottenlånet. En av anledningarna till varför detta lånet är dyrare är att topplån ofta saknar säkerhet. Att man inte kan ta ett bottenlån på hela bostadslånet beror främst på att bostadsmarknaden inte är stabil och om det blir en nedgång saknas täckning på hela bottenlånet.

När man ska låna pengar, och kanske speciellt en så stor summa pengar som ett villalån ofta är, ska man vara noga med att jämföra olika lånealternativ. Det lättaste sättet att jämföra olika banker är att gå in på internet. De allra flesta har egna hemsidor som klart och tydligt förklarar vad som gäller just för sin bank. Det finns även hemsidor som har gjort jämförelser mellan banker. Men det är viktigt att själv ta kontakt med bankerna för att se vad de har att erbjuda just sig själv och den finansiella situation man själv sitter i. Det kan göra stor skillnad för den enskilde personen.

När man har bestämt sig för vilken bank man vill låna sina pengar hos ska man även bestämma vilken ränta man vill ha. Alternativen är fast ränta eller rörlig ränta. Den fasta räntan är nästan alltig högre än den rörliga, men den har fördelen att man vet att den alltid kommer att vara densamma. Den rörliga räntan är oftast lägre för tillfället men man vet inte om den kommer att stiga i framtiden. När man skaffar sig ett villalån kan man ofta välja att dela upp lånet så att en del blir fast och den andra rörlig, på så vis får man alltid den mest gynnsamma räntesatsen.