Låna pengar trots betalningsanmärkningar

Låna pengar trots betalningsanmärkningar
Din ekonomiska situation är kaosartad och du är i desperat behov av att låna pengar. Problemet är att du har betalningsanmärkningar sedan tidigare. Men vad är egentligen betalningsanmärkningar och spelar det någon roll om man har betalningsanmärkningar när man ansöker om att få låna pengar?

Ordet betalningsanmärkning är ett samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som finns lagrade om dig hos en eller flera myndigheter. Uppgifterna visar om du har betalat in dina räkningar och betalat tillbaka dina lån i utsatt tid. Om du har slarvat med dina inbetalningar och fått flera påminnelser utan att betala, då riskerar du att få en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning ligger kvar i myndigheternas register under tre år oavsett om du reglerar skulden innan dess. Har du fått en betalningsanmärkning blir du sålunda inte av med den på flera år.

Om du är i behov av att låna pengar kan du vända dig till en bank eller ett annat kreditföretag och göra en ansökan om att få låna pengar. När du ansöker om att få låna pengar begär banken eller kreditföretaget oftast in en kreditupplysning på din ekonomi. Av kreditupplysningen framgår det bland annat om du har betalningsanmärkningar. Har du en betalningsanmärkning kan detta göra det svårt för dig att låna pengar. I de flesta fall beviljar inte banker eller andra kreditföretag låneansökningar till en person med betalningsanmärkningar.

Ibland kan det dock finnas undantag. En del kreditföretag har som policy att bevilja låneansökningar på mindre summor pengar utan att först kontrollera om den sökande har betalningsanmärkningar. Dessa lån är emellertid mindre fördelaktiga för den som lånar pengar än andra lån. Exempelvis brukar räntan hos liknande kreditföretag vara väldigt hög. Är låntagaren väldigt desperat efter att låna pengar bryr sig denne ofta inte om hur hög räntan är. Har låntagaren dessutom betalningsanmärkningar kan det vara svårt att hitta andra alternativ. Risken är att en person med betalningsanmärkningar bara löser situationen tillfälligt. När återbetalningskraven börjar komma är räntan ofta så hög att låntagaren snart är tillbaka i samma situation igen, det vill säga med ett behov av att låna mer pengar.

En annan möjlighet att få låna pengar trots betalningsanmärkningar är att använda sig av en borgensman. En borgensman är en privatperson i låntagarens omgivning som tar på sig det ekonomiska ansvaret att betala tillbaka de lånade pengarna om låntagaren själv, av någon anledning, inte kan göra det. Att vara borgensman är att ta på sig ett stort ekonomiskt ansvar. Det är få personer som kan tänka sig att gå i borgen för någon annan när denne önskar låna pengar. Alla personer kan heller inte bli borgensmän. En person som önskar bli borgensman går igenom samma kreditupplysning som den som önskar låna pengar. Det innebär att den som önskar bli borgensman inte själv kan ha några betalningsanmärkningar för att bli godkänd.

Att låna pengar med betalningsanmärkningar verkar följaktligen svårt eller åtminstone riskfyllt. Det du istället kan göra om du har betalningsanmärkningar, och stora skulder som du inte vet hur du ska kunna betala tillbaka, är att ansöka om skuldsanering. Istället för att låna pengar för att betala tillbaka dina skulder kan du, om du har mycket höga skulder, ansöka om skuldsanering. Skuldsanering innebär att du helt eller delvis blir befriad från att betala tillbaka skulderna. Om du blir beviljad skuldsanering blir du inte automatiskt av med dina betalningsanmärkningar. Däremot blir din ekonomi garanterat bättre i längden. En ansökan om skuldsanering gör du till Kronofogdemyndigheten och om du vill läsa mer om så kan du kolla in denna sida.