Lån med säkerhet

Lån med säkerhet.
Om du behöver låna en större summa pengar och förfogar över tillgångar som till exempel en fastighet, värdepapper eller en bil kan du ansöka om att få låna pengar ”med säkerhet”. Att låna pengar med säkerhet innebär att tillgångarna som du har uppgett som säkerhet tillfaller banken eller kreditföretaget om det skulle visa sig att du inte kan betala tillbaka de lånade pengarna. Banken eller kreditföretaget kan sedan sälja tillgångarna för att få tillbaka de pengar som de har lånat ut. Det är alltså viktigt att det du anger som säkerhet ska kunna säljas om det blir nödvändigt. Har du inga tillgångar kan det du lånar pengar till ibland fungera som en säkerhet. Ansöker du till exempel om att låna pengar till en bil kan du ange bilen som säkerhet.

>> Låna Pengar till 4,59% utan Säkerhet här !

För att kunna använda dig av tillgångar som säkerhet när du lånar pengar måste tillgångarna helt eller delvis täcka den lånade summan. Du behöver inte själv kunna avgöra om tillgångarna täcker den summa som du önskar låna. Sådana frågor kan banken hjälpa dig med. Det enda du behöver göra är att ansöka om ett lån med säkerhet och redovisa vilka tillgångar du har. Sedan är det upp till banken att avgöra om du kan beviljas ett lån, med eller utan säkerhet.

En fördel med att låna pengar med säkerhet till skillnad från andra lån är att återbetalningstiden ofta kan bestämmas individuellt. Återbetalningstiden är alltså inte i förväg fastställd utan kan diskuteras mellan banken/kreditföretaget och låntagaren. Har du tagit ett lån med säkerhet finns det åtminstone två olika sätt att betala tillbaka lånet på: med rak amortering eller annuitet. Rak amortering innebär att dina utgifter för lånet minskar successivt allteftersom lånet betalas av. Det vill säga ju mindre lånet blir desto mindre ränta betalar du. Annuitet innebär att dina utgifter för lånet är desamma vid varje betalningstillfälle. Det betyder att parallellt med att räntan minskar i takt med att lånet betalas av, ökas istället amorteringen med samma summa. Blir du beviljad ett lån med säkerhet är chansen stor att du har möjlighet att få en bättre ränta på lånet än om du saknar tillgångar. Det kan därför vara värt att du reflekterar en extra gång över hur dina tillgångar ser ut innan du ansöker om ett lån.

Utöver fastigheter, värdepapper, bilar och liknande tillgångar räknas också borgensmän som lån med säkerhet. En borgensman är en person som tar på sig det ekonomiska ansvaret när du lånar pengar. Om du inte kan betala tillbaka lånet faller återbetalningsskyldigheten på borgensmannen. Att hitta en person som kan tänka sig att vara borgensman kan vara svårt. Det är ett stort åtagande att vara borgensman och kräver en rejäl funderare. Har du tillgång till en borgensman som kan säkra ditt lån kommer det emellertid att vara mycket lättare för dig att låna pengar. Känner banken eller kreditföretaget en trygghet i att de kommer att få tillbaka sina pengar blir de mer villiga att godkänna en låneansökan. Ett lån med säkerhet ökar deras säkerhet och därmed också din chans att få låna pengar.

Mer fakta

https://www.låneansökan.se/banklån/

http://www.norrbanken.se/banklån/

http://www.alfabanken.se/banklån/