Kredit

Kredit.
Att handla på kredit är idag vanligt förekommande. Många större företag tillåter idag även sina kunder att handla på kredit. Vilket innebär att man handlar direkt men betalar senare. Ofta lägger företagen upp en återbetalningsplan. Betalningen delas då upp och man betalar tillbaka i flera mindre belopp ofta med ränta. Räntan på dessa typer av lån är oftast högre än på andra lån som man tar exempelvis på en bank.

>> Låna Pengar till 4,59% utan Säkerhet här !

Kredit innebär alltså ett tillstånd från en säljare att köpa varor eller tjänster mot ett löfte om att man betalar senare. För att bli beviljad kredit behövs oftast någon typ av säkerhet. Ett alternativ är att ha en borgensman som ställer upp som säkerhet. Borgensmannen förbinder sig att betala tillbaka skulden om låntagaren av någon anledning inte skulle göra det.
Alla personer som ansöker om kredit utvärderas på något sätt för att se om han eller hon är kapabel att betala tillbaka sitt lån. Det vanligaste är att kreditgivaren gör en kreditprövning. En kreditupplysning är en ekonomisk information om en person. Kreditupplysning talar om ifall en privatperson eller ett företag har betalningsanmärkningar och visar personens inkomster och skulder Den som lånar ut pengar vill kunna bedöma vilka risker han tar genom att låna ut pengar till dig. Långivaren behöver ett bra underlag för att kunna bedöma om han ska kunna låna ut pengar och samtidigt försäkra sig om att pengarna betalas tillbaka. Om banken kan se att den potentielle låntagaren har skött sin ekonomi tidigare kan den ge en indikation på att återbetalningen är mer trolig än för en som inte skött sin ekonomi tidigare exempelvis om han misskött sina betalningar. Något som även bör räknas med i en kreditprövning är den kreditsökandes framtida ekonomiska situation. Kreditupplysningstjänster underlättar för utlåningsprocessen för banken och andra företag som lånar ut pengar eller beviljar krediter. Informationen får man via ett kreditupplysningsföretag. Kreditupplysningsföretagen hämtar sina uppgifter från kronofogdemyndigheterna.

Ett annat sätt att handla på kredit är att skaffa sig ett kreditkort. Skillnaden på ett kreditkort och ett kontokort eller betalkort är att när man handlar på ett kontokort så dras pengar som redan finns på kontot. När man däremot handlar med kreditkort betalar man först i efterhand när kreditkortsräkningen kommer. Man får helt enkelt en faktura med specifikation över de transaktioner som gjorts. Det är viktigt att kontrollera dessa specifikationer för att se att de stämmer överens med de inköp man gjort. Det förekommer kreditkortsbedrägerier där begragare har kommit över kreditkortsuppgifterna och handlar på andra människors krediter. Det kan bli en dyr affär för kreditkortinnehavaren.

Ett kreditkort har vanligtvis en övre gräns på hur mycket du kan handla för. Det beror på att man inte ska kunna handla för mycket på en gång utan att kunna betala räkningen. Kreditkortets fördelar är att man alltid vet att ett köp går igenom, det negativa är att man ibland kan handla för mycket. Då kan man få svårt att betala sina räkningar. Har man däremot ett kontokort vet man att man aldrig kan handla för mer än man klarar av att betala. Det går helt enkelt inte att övertrassera sin ekonomi med kontokort. Med kreditkort går det dock att delbetala sina räkningar. Man kan alltså handla för mer pengar än man har en viss månad. Avbetalningen kan då delas upp i flera mindre.