Bottenlån

Bottenlån är ett lån med en fastighet som pant vilket ger en lägre ränta än ett lån utan säkerhet, eftersom lånet utgör en mindre risk för lånegivaren. Bottenlån utfärdas vanligen på upp till högst omkring 85% av inköpspriset eller det värderade priset. Detta som en säkerhetsmarginal för lånegivaren. Anledningen till att bottenlånen har en lägre ränta är just säkerhetsfaktorn. Bankerna vill inte riskera att få en kreditförlust om låntagaren skulle få problem att betala tillbaka pengarna. Men om de vet att det finns ett hur som pant, blir risken för banken att förlora pengar avsevärt mindre.

Bottenlån används vanligen för bostadsfinansiering, då vanligen tillsammans med ett topplån. Ett topplån är ett lån utan säkerhet. Vanligtvis betalas resterande del vid ett husköp, alltså delen man inte får bottenlån på, av ett topplån. För att kreditgivaren ska godkänna en fastighet som säkerhet krävs att ägaren ansöker om inteckning i fastigheten hos inskrivningsmyndigheten. Efter godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsboken och pantbrev utfärdas som bevis för inteckningen. När man lånar pengar i form av ett bostadslån krävs ofta, men inte alltid en kontantinsats. Men det anses vara önskvärt med en kontantinsats. Köparen går då in med en viss summa pengar som betalas kontant till köparen. Kontantinsatsen brukar ligga på ungefär tio procent av köpesumman.

Det är kreditgivaren, exempelvis banken bestämmer hur mycket pengar man kan låna med ett hus eller annan bostad som säkerhet. Hur stor del som man kan belåna kallas för husets belåningsgrad. Belåningsgraden ligger oftast mellan 50% och 80% av marknadsvärdet. Belåningsgraden på villor är vanligtvis högre än belåningsgraden på bostadsrätter och fritidshus.
På bottenlånet är det ofta mycket låg ränta. För att banken ska godkänna en fastighet som säkerhet krävs att bostadsköparen, alltså ägaren ansöker om inteckning i fastigheten hos inskrivningsmyndigheten. Efter godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsboken och pantbrev utfärdas som bevis för inteckningen.

Det finns flera skäl till att placera bostadslån som bottenlån i bostadsinstitut. Vanligtvis är att amorteringstiden, alltså återbetalningstiden längre än för andra typer av lån. Man kan dessutom ofta få det första året amorteringsfritt, vilket bidrar till en lägre månadskostnad. Man ska dock alltid försöka att betala tillbaka lånet så snabbt som möjligt efter sin egen ekonomiska förmåga. Den sammanlagda räntekostnaden blir då lägre. Ett annat skäl till att välja ett bottenlån är att räntesatsen normalt är lägre.

Det är alltid viktigt att undersöka olika alternativ när man ska låna pengar. Men om du har betalningsanmärkning är ännu viktigare att testa olika banker. Räntor, avgifter och villkor kan skilja mycket banker emellan. Det är bättre att vänta tills man får ett alternativ som man är själv är nöjd med. Det lättaste sättet att jämföra olika banker är att gå in på internet. De allra flesta har egna hemsidor som klart och tydligt förklarar vad som gäller just för sin bank. Det finns även vissa hemsidor som har gjort jämförelser mellan banker. Men det är viktigt att själv ta kontakt med bankerna för att se vad de har att erbjuda just sig själv och den finansiella situation man själv sitter i. Det kan göra stor skillnad för den enskilde personen.

Har man tagit ett bostadslån i form av ett bottenlån är det vanligtvis ett lån på en stor summa pengar som många människor har kvar en stor del av livet. Men de ekonomiska förutsättningarna förändras med tiden, både ens egna privata finansiella situation och lånemarknaden i sig. Därför är bra att då och då se över sin egen ekonomiska situation och sin lånebild. Det kan finnas förändringar att gör som skulle gynna den egna ekonomin.