bostadslån

Bostadslån, alltså lån av pengar för att köpa bostadsrätt eller fastighet både villa och fritidshus är ofta det billigaste sättet att låna pengar. Att låna pengar till att köpa sin bostad är en av de vanligaste typerna av lån i Sverige. Det är ofta enklare att få ett lån beviljat när man lånar pengar till en bostad. Det beror på att bankerna ser det som en säkerhet när de vet vad pengarna som lånas ska användas till. Bostaden eller lägenheten är en säkerhet som låntagaren har kvar och därför beviljas dessa lån lättare än om man lånar pengar för andra ändamål. Bankerna kräver oftast någon typ av säkerhet för att låna ut pengar. Det kan vara fast eller lös egendom eller i form av borgen. Låntagaren behöver också bedömas ha återbetalningsförmåga. Det beror på att banken inte ska vill riskera att få en kreditförlust om låntagaren inte kan återbetala pengarna som lånas.

Bostadsköp är för de flesta människor den största investeringen i livet. En stor del av finansieringen sker i regel med lån i någon form. Det finns olika typer av kreditgivare att vända sig till för lån till köp av bostad. De vanligaste kreditgivarna vid bostadsköp är banker och hypoteksinstitut som lämnar lån för detta ändamål. Villkor och förutsättningarna för dessa kreditgivningar skiljer sig åt på flera viktiga punkter.
Bostadslån delas ofta in två typer av lån, bottenlån och topplån. Bottenlånet ligger normalt på 70 till 90 procent av fastighetens värde eller inköpspriset. På bottenlånet är det ofta mycket låg ränta. Det finns flera skäl till att placera bostadslån som bottenlån i. Vanligtvis är amorteringstiden, alltså återbetalningstiden längre än för andra typer av lån. Man kan dessutom ofta få det första året amorteringsfritt, vilket bidrar till en lägre månadskostnad. Man ska dock alltid försöka att betala tillbaka lånet så snabbt som möjligt efter sin egen ekonomiska förmåga. Den sammanlagda räntekostnaden blir då lägre. Ett annat skäl till att välja ett bottenlån är att räntesatsen normalt är lägre, eftersom kreditgivaren ser sin egen risk för kreditförlust som lägre.
Ett topplån är ett lån som inte täcks av bottenlånet vid ett bostadsköp. Topplånet ska vanligtvis betalas tillbaka snabbare än ett bottenlån och har oftast även en högre ränta. Bottenlånet har en säkerhet som topplånet inte har, det är anledningen till varför topplånet är dyrare. Anledningen till varför man delar upp bostadslånet i topplån och bottenlån i stället för att ta hela lånet som ett bottenlån beror på att bostadsmarknaden är instabil och när det kommer en nedgång kommer att saknas täckning för hela bottenlånet.

Vid alla typer av lån är det viktigt att jämföra olika alternativ innan man bestämmer sig för vem man vill låna pengar av. Det flesta banker har bra hemsidor där man enkelt kan få fram vilka villkor som gäller. Det finns även speciella hemsidor som jämför olika lånealternativ. Det kan vara värt att kolla upp det för man kan tjäna mycket på det. Men bäst är kanske ändå att själv ta kontakt med bankerna för att se vad de har att erbjuda en person i just den situation man själv sitter i.