Blancolån

Blancolån.
Blancolån används ofta som benämning på ett lån där man inte behöver lämna säkerhet.
Ett blancolån beviljas endast på dina egna återbetalningsmöjligheter. Motsatsen till ett blancolån är ett lån med säkerhet. Det kan exempelvis gälla ett bolån där huset man köper är säkerheten. Det som bedöms hos en låntagare som ansöker om ett blancolån är om man till exempel har arbete som gör det troligt för långivaren att få tillbaks de pengar den lånar ut. Man får oftast inte ett blancolån beviljat om man har en betalningsanmärkning. Blancolån kan man få hos de flesta svenska banker och andra företag som lånar ut pengar.

>> Låna Pengar från 4,59% utan Säkerhet här !

Eftersom det inte behövs någon säkerhet är räntan på blancolånen oftast högre än på lån med säkerhet. Räntan beror självklart på vilken bank man väljer men den ligger ofta mellan idag mellan 5% och 10%. Blancolån är ofta på mindre belopp än lån med säkerhet. Vanligtvis ligger de på mellan 50.000 och 150.000. I vissa fall kan dock blancolån vara större, ibland upp till flera hundra tusen kronor.

När man ansöker om blancolån ska man vara noga med att lånet anpassad efter sina egna personliga förutsättningar. Man bör förhandla med banken för att få så gynnsamma förutsättningar som möjligt för en själv, var därför väl förberedd när du förhandlar med din bank.

Sverige är det dock mycket vanligt att du måste ha en borgensman för att kunna teckna blancolån. Eftersom blancolån oftast har lägre ränta än kreditkort eller löpande krediter används det ibland för att betala av andra krediter som exempelvis skulder på kreditkort.

När du ansöker om ett blancolån tar banken oftast en kreditupplysning på dig.
Det gör långivaren för att undersöka en persons ekonomiska situation. Kreditupplysning talar om ifall en privatperson eller ett företag har betalningsanmärkningar och visar personens inkomster och skulder Den som lånar ut pengar vill kunna bedöma vilka risker han eller hon tar genom att låna ut pengar till dig. Långivaren behöver ett bra underlag för att kunna bedöma om han ska kunna låna ut pengar och samtidigt försäkra sig om att pengarna betalas tillbaka. Om banken kan se att den potentielle låntagaren har skött sin ekonomi tidigare kan den ge en indikation på att återbetalningen är mer trolig än för en som inte skött sin ekonomi tidigare exempelvis om han misskött sina betalningar. Kreditupplysningstjänster underlättar för utlåningsprocessen för banken och andra företag som lånar ut pengar eller beviljar krediter. Informationen får man via ett kreditupplysningsföretag Kreditupplysningsföretagen hämtar sina uppgifter från kronofogdemyndigheterna

Det behöver inte var krångligt att söka ett blancolån. Tidigare ansågs det som en lång process att ansöka om lån men idag finns det olika vägar att gå och det har blivit enklare. Det har blivit populärt att ansöka om lån via internet. Det kan vara enklare än att gå till banken. Med tanke på att man inte behöver visa upp någon säkerhet i blancolånet är det ofta också en enklare process än om man söker lån med säkerhet.