Banklån

Banklån. Många av oss har befunnit oss i en situation då vi behöver låna pengar. Det vanligaste sättet att låna pengar på i Sverige är genom att ansöka om ett banklån. I Sverige finns totalt 126 banker. År 2006 genomförde de svenska hushållen banklån som uppgick till 410 miljarder kronor från banker i Sverige. De vanligaste bankerna vi vänder oss till för att ansöka om banklån är Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank.

>> Låna Pengar till 4,59% utan Säkerhet här !

Att vi i Sverige ansöker om just banklån då vi behöver låna pengar, istället för att vända oss till andra långivare, kan kanske förklaras med att vi har ett stort förtroende för just bankväsendet. Enligt Bankföreningens årliga Temo-undersökning har förtroendet för de svenska bankerna när det gäller banklån aldrig tidigare varit så stort som under år 2006. I undersökningen framgår att hela 76 procent av svenska folket har stort eller ganska stort förtroende för bankerna. Det är en uppgång på 7 procentenheter från förra året. Om man tittar på dessa siffror är det inte så konstigt att det är just banklån som svenskarna har i åtanke då de behöver låna pengar.

Vad krävs då för att få igenom en ansökan om banklån? Ja, detta är olika från bank till bank. Om du är intresserad av att låna pengar är ett tips att du kontaktar ett antal olika banker för att ta reda på vilka krav just deras bank ställer på sina låntagare. När du sedan har samlat på dig information från så många olika banker som möjligt är det lättare att bedöma vid vilken bank du borde ha störst chans att få igenom en ansökan om banklån.

Exempel på krav som bankerna ställer för att bevilja en ansökan om banklån är ofta att låntagaren ska ha fyllt 18 år, har fast arbete samt en viss minimiinkomst per år. Dessutom ska låntagaren sakna betalningsanmärkningar. Andra saker som kan vara viktiga att tänka på innan du lånar pengar, och som bankerna ofta tittar på vid ansökningar om banklån, är hur du tidigare har skött eventuella banklån och avbetalningar. Har du misskött eller slarvat med att betala tillbaka tidigare lån eller inköp inom utsatt tid kan det vara svårare för dig att få igenom en ansökan om banklån.

Hur mycket pengar kan du då få låna om du ansöker om ett banklån? Ja, det är också olika från bank till bank. Många banker har en generell övre gräns för hur mycket pengar de högst kan låna ut. Andra banker utgår ifrån hur hög inkomst du har. Generellt sett kan man säga att ju högre inkomst du har, desto högre banklån har du möjlighet att bli beviljad. Tänk dock på att ju mer pengar du lånar, desto längre tid tar det också att betala tillbaka lånet!

När du befinner dig i en situation då du behöver låna pengar är det lätt att tacka ja till vilket löfte du än får av banken. Det är dock viktigt att du gör en noggrann beräkning av hur din ekonomi kommer att se ut i framtiden innan du förbinder dig till ett banklån direkt. Om du inte kan betala tillbaka ditt banklån enligt den plan som du har gjort upp med banken så kan du få betalningsanmärkningar. Därmed riskerar du också att få dina tillgångar utmätta av Kronofogdemyndigheten. Det värsta som kan hända då är att du går i personlig konkurs och får leva på så kallat existensminimum fram till dess att du har betalat tillbaka banklånet.

Att leva på existensminimum är inte lätt. Det innebär att Kronofogdemyndigheten drar pengar från din inkomst varje månad för att betala tillbaka ditt banklån eller andra skulder som du inte har kunnat betala tillbaka inom utsatt tid. Efter att Kronofogdemyndigheten har tagit sin del blir det bara en liten summa pengar kvar i plånboken varje månad. Pengarna som blir kvar kallas existensminimum. Det är det minsta belopp som man genom olika beräkningar har kommit fram till att en person behöver varje månad för att klara sig i Sverige. För att undvika skulder hos Kronofogdemyndigheten är det extra viktigt att du tänker igenom innebörden av ett banklån innan du godkänner det!
https://www.låneansökan.se/bankl%C3%A5n/